Fasadtätning | Eskilstuna | Örebro | Västerås

Experter på fasadtätning i Eskilstuna, Örebro och Västerås

Behöver du skydda en byggnad mot brand, vatten och andra yttre faktorer? Välkommen – vi är experter på fasadtätning som skyddar och skapar trygghet i hus och fastigheter. Vi tätar din fasad med fogning som är en mycket effektiv metod att hindra rök och brandgaser att spridas mellan olika delar av byggnaden.

Vi utför våra tjänster inom fasadtätning och fogning i Eskilstuna, Örebro, Västerås och hela Mellansverige.

Ett ledande val inom fasadtätning

Med årtionden av erfarenhet och en passion för att leverera exceptionella resultat, är vi det självklara valet när det kommer till fasadtätning.

Vi förstår vikten av en väl tätad fasad för både estetik och hållbarhet. Därför använder vi endast de bästa materialen och teknikerna för att säkerställa att din fasad håller sig tät och skyddar ditt hem eller företags byggnader mot väder och vind.

Vårt team består av erfarna fackmän som har en djup kunskap om olika typer av fasader och de specifika utmaningar som varje projekt kan innebära. Vi är fullt utrustade med de senaste verktygen och teknikerna för att säkerställa en snabb, effektiv och noggrann tätning av din fasad.

Brandtätning Eskilstuna fasadtätning

Våra tjänster

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom fasadtätning, inklusive:

  • Inspektion och bedömning av befintliga fasader för att identifiera eventuella problem eller skador som kan leda till läckage.
  • Reparation av skador på fasaden, så som sprickor eller skadade fogar, för att säkerställa en tät yta.
  • Applicering av högkvalitativa tätningsmaterial som är speciellt utformade för att hålla din fasad tät och skyddad mot väder och vind.
  • Fasadmålning med färg som är både estetiskt tilltalande och skyddar din fasad mot yttre påverkan.
  • Underhållsprogram för att regelbundet inspektera och åtgärda eventuella problem med din fasad, så att du kan undvika kostsamma reparationer i framtiden.

Kundtillfredsställelse är vårt fokus

Vår prioritet ligger alltid på att säkerställa att våra kunder är nöjda med våra tjänster. Vi strävar efter att överträffa dina förväntningar genom att leverera resultat av högsta kvalitet och ge en utmärkt kundservice från början till slut. Vi är stolta över det rykte vi har byggt upp genom åren för att vara ett företag som är pålitligt, professionellt och levererar resultat som varar.

Fasadtätning Örebro – alla sorters fogning

Fogning är en metod som används för att förse fasader och byggnader med en extra skyddsnivå mot brand, väder och vind. Inte minst vid fasadtätning är fogning en viktig del av processen då det är en effektiv metod som hindrar rök och brandgaser från att spridas mellan olika delar av en fastighet.

Det finns många olika fogmassor som används för fasadtätning. Vi använder oss av en fogmassa som ger elastiska fogar som rör sig med byggnadens rörelser och därmed inte spricker.

Steg för steg – så går en fasadtätning till

Inspektion av fasaden

Innan vi börjar med själva tätningen utför vi alltid en grundlig inspektion av din fasad. Detta för att identifiera eventuella problemområden och se till att tätningen blir så effektiv som möjligt. Vi kontrollerar bland annat om det finns sprickor eller skador på fasaden, samt om det finns några delar som behöver åtgärdas innan tätningen kan påbörjas.

Rengöring av ytan

Innan vi applicerar något tätningmaterial är det viktigt att ytan är helt ren och fri från smuts, alger eller mögel. Vi använder oss oftast av en högtryckstvätt för att säkerställa en grundlig rengöring av fasaden.

Förberedelser och skydd

Innan vi påbörjar tätningen täcker vi noga över eventuella fönster, dörrar och andra ytor som inte ska behandlas. Detta för att undvika skador eller missfärgningar på dessa ytor. Vi ser även till att skydda eventuella växter och blommor nära fasaden.

Applicering av tätning

Nu är det dags för själva tätningen. Beroende på vilken typ av tätning som behövs för just din fasad väljer vi det lämpliga tätningmaterialet och applicerar det med hjälp av rätt verktyg. Vi ser till att täckningen är jämn och noggrann för bästa resultat.

Efterarbetet

När tätningen är applicerad låter vi det härda enligt tillverkarens instruktioner. När det väl har härdats går vi igenom och kontrollerar att allt ser bra ut och att tätningen sitter som den ska. Eventuella justeringar görs vid behov.

Alltid högsta möjliga kvalitet

Det finns många olika skäl till varför man ska utföra fogningar av fasader. De kan behöva tätas mot ljud, vibrationer och vatten. Dessutom kan det finnas estetiska skäl att foga en fasad. Vi tipsar gärna om färgval för att förhindra att samma problem uppstår igen.

Oavsett vilken typ av fasadtätning det handlar om eftersträvar vi högsta möjliga funktion och kvalitet. Vi anlitas för fasadtätning i hela Mälardalen, inklusive Västerås, Eskilstuna och Örebro.

Vi skyddar ditt hus mot brand och vädrets makter