Vi brandsäkrar din byggnad

Brandtätning - Fasadtätning - Fogning

Vi brandsäkrar din byggnad

Brandtätning - Fasadtätning - Fogning

Kompetent brandtätning i Eskilstuna, Västerås och Örebro

Välkommen till din trygga partner inom brandtätning i Eskilstuna, Västerås och Örebro. Vår kunskap och erfarenhet gör att vi kan utföra professionell brandtätning som ökar brandsäkerheten för din fastighet. Alla våra projekt hanteras med högsta kvalitet och precision.

Vi brandtätar byggnader som bostadshus, kontor, sjukhus och skolor. Dessutom erbjuder vi våra tjänster till entreprenörer och byggföretag under projektets olika faser, från första planeringsmötet till färdigställandet.

Välkommen att kontakta oss redan idag så säkrar vi din byggnad med pålitlig brandtätning.


Brandtätning Eskilstuna – viktigt för säkerheten

Meningen med en brandtätning är att begränsa rökens spridning så att tidsramen för utrymning kan hållas. Viktigt vid brandtätning är att använda noga utprovade material som verkligen motsvarar de högt ställda kraven. Metoderna för brandtätning varierar men oftast handlar det om att täta hål från olika genomföringar som ska tätas. Det kan handla exempelvis vatten, el och ventilation. För att resultatet ska bli så bra som möjligt använder man sig av ett material som ska expandera.

Om ett avloppsrör skulle brinna och gå sönder sväller brandtätningen så mycket att hålet tätas och röken förhindras från spridning.

Brandtätning Eskilstuna

Brandskyddstätning – olika varianter

  • Fogmassa av gips, akryl eller silikon expanderar snabbt och hindrar effektivt brandgaser från att sippra ut och spridas lokalerna.
  • Rörstrypare. Dessa monteras runt röret och fästs i väggen. Brandtätningen innehåller en massa som expanderar och täpper till när den exponeras för de höga temperaturer som uppstår vid brand.
  • Mineralullstätning. Detta material har en mycket bra isoleringsförmåga vid höga temperaturer och används bland annat till tätning av rör och kablar.
  • Brandskyddsfärg sväller upp vid hetta, vilket skapar ett värmeisolerande skydd för material som trä och stål.
  • Brandskyddsskivor av stenull omvandlas till ett keramikliknande skal när det utsätts för riktigt höga temperaturer.

Har stor betydelse för säkerheten

Brandtätning är ett mycket betydelsefullt verktyg när det handlar om att skydda byggnader och infrastruktur mot bränder. Vi kan erbjuda en rad varianter inom brandtätning, bland annat för dörrar, fönster, ventilationskanaler, rör och elektroniska ledningar.

Vi är specialiserade på installation av brandtätning och anpassar alltid våra tjänster efter de senaste säkerhetsstandarderna och installerar enligt gällande byggregler. Vi arbetar med de flesta typer av brandtätningar och ser alltid till att alla genomföringar och skarvar är täta till 100 procent.

I vår professionella och kvalitetsmedvetna service ingår alltid en grundlig inspektion av byggnaden där vi identifierar de brister som kan finnas och vilket behov av brandtätning som finns.

Brandtätning Västerås – steg för steg

1. Utvärdering av behovet

Innan man påbörjar brandtätningen av en byggnad är det viktigt att utvärdera behovet. Detta görs genom en riskbedömning där man identifierar eventuella faror och sårbarheter i byggnaden.

2. Planering och materialval

När behovet av brandtätning har fastställts är det dags att planera arbetet och välja rätt material. - Det är också viktigt att välja material av hög kvalitet som uppfyller de krav som ställs för brandmotstånd.

3. Genomförande av tätning

När planeringen är klar och material har valts är det dags att genomföra brandtätningen. Detta är en noggrann process som kräver kunskap och erfarenhet. Först måste ytor rengöras och förberedas för tätning, sedan appliceras det valda materialet med rätt teknik.

4. Dokumentation och efterkontroll

Efter brandtätningen är det viktigt att dokumentera arbetet och dess resultat. Detta är viktigt för att visa att tätning har utförts enligt gällande regler och krav.

Frågor och svar om brandtätning

Vad är brandtätning?

Brandtätning är en process där man skyddar ett byggnadsverk mot brand. Det innebär att man täpper till eventuella öppningar i konstruktionen för att förhindra att eld, gaser och rök sprider sig mellan olika delar av byggnaden.

Varför är brandtätning viktigt?

Brandtätning är avgörande för att se till att en byggnad är säker för de som vistas i den. Genom att förhindra spridning av brand och rök kan man ge människor mer tid att lämna byggnaden och öka deras chanser att överleva en brand. Dessutom minskar det också risken för stora materiella skador på byggnaden.

När ska man utföra brandtätning?

Brandtätning ska alltid vara en del av byggprocessen och utföras innan byggnaden tas i bruk. Det är viktigt att se till att alla öppningar och genomföringar är täta när konstruktionen är färdigställd och innan installationer av el, vatten och ventilation görs.

Vilka typer av brandtätning finns det?

Det finns olika typer av brandtätning beroende på vilken typ av öppningar som behöver täppas till. Vanliga metoder inkluderar användning av brandsäkra material som gipsplattor, brandtätande fogmassa och brandskyddsfärg.

Varje byggnad är unik

Vi vet att varje byggnad är unik och har sina egna krav och behov när det gäller brandtätningar. Därför anpassar vi våra tjänster efter just dina behov och önskemål.

Välkommen att kontakta oss så säkrar vi din byggnad med en brandtätning upplagd efter dina lokalers specifika behov. Anlitar du oss får du hjälp av en ledande aktör inom brandtätning i Eskilstuna, Örebro, Västerås och hela Mellansverige.

Vi brandsäkrar ditt hus med de bästa metoderna